Welcome to TECHFEST vietnam 2017! NOVEMBER, Hanoi

THƯ MỜI

TECHFEST 2016 đã có mặt để đưa doanh nghiệp của bạn chạm tới thành công.

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

NHÀ ĐẦU TƯ

TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG

ĐỐI TƯỢNG KHÁC

SỰ KIỆN TECHFEST

TECHFEST là sự kiện Quốc gia thường niên dành cho cộng đồng khởi nghiệp trên 5 lĩnh vực Công nghệ.
  • Giáo dục
  • Nông nghiệp/ Khoa học đời sống
  • Công nghệ ngân hàng/ Thương mại điện tử/ Di động/ Công nghệ quản lý
  • Games/ Giải trí/ Truyền thông
  • Future technology (Internet of Things, Smart Cities)

Startups / Exhibitors

Media

Sponsors

.

Get in touch